Financiranje

Ubrzani razvoj i upotreba novih tehnologija u poslovanju traži kontinuiranu investiciju. Leasing nudi različite ključne prednosti u usporedbi sa kupovinom: čuva Vaše financijske resurse, poboljšava Vašu financijsku poziciju i omogućuje bolje planiranje novčanog toka.