Apple u edukaciji

Tehnologija ima moć transformacije obrazovanja. iPad i Mac pomažu istraživanje novih ideja i načina učenja, kako nastavnicima i profesorima, tako i učenicima i studentima.