GDPR

 

 Dočekajte spremni i bezbrižni stupanje na snagu nove uredbe EU.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Uredba o zaštiti osobnih podataka je opća EU regulativa o generalnoj zaštiti osobnih podataka građana EU koju su donijeli Europski parlament i Vijeće Europe.

Uredbom se određuju prava građana EU, vlasnika svojih osobnih podataka, propisuje pravila za prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka te propisuje kazne za ne poštivanje, a stupa na snagu 25. svibnja 2018.

Uredba donosi nova pravila u zaštiti osobnih podataka građana EU te njome EU legislativa hvata korak s razvojem tehnologije i pokriva do sada relativno slabo uređena područja korištenja i obrade osobnih podataka.

Odnosi se na osobne podatke građana EU i to na način da građanima daje veća prava u upravljanju osobnim podacima te ih štiti od neželjene i neodobrene distribucije njihovih osobnih podataka.

Obavezne su ju primijeniti  sve tvrtke koje upravljaju i/li obrađuju osobne podatke građana EU. To se odnosi jednako na osobne podatke vanjskih korisnika građana EU kao i na podatke vlastitih djelatnika, građana EU.

Uredba vrijedi na teritoriju EU, ali, kako osobne podatke građana EU prikupljaju, koriste i/ili obrađuju tvrtke iz cijeloga svijeta, ima djelovanje u cijelom svijetu. Da i FaceBook i slični, dužni su primijeniti Uredbu u svom poslovanju, obzirom da raspolažu osobnim podacima građana EU.

Obratite nam se još danas kako bi Vam pružili sve potrebne informacije o našim uslugama te pripremiti najbolju ponudu u skladu s poslovanjem Vaše tvrtke.

 

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka