Leasing

Podrška u financiranju kod nabave IT opreme i rješenja.

Paradigma današnjeg napretka u obrazovanju.

Škole i fakulteti imaju vjerojatno i najbitniju ulogu u procesu pripreme učenika i studenata da postanu produktivni članovi društva. Stoga obrazovne ustanove širom svijeta dijele istu viziju:

  • Pružiti vrhunsku kvalitetu obrazovnog iskustva
  • Zapošljavati visokokvalificirane i vješte nastavnike i profesore u namjeri da pomognu učenicima i studentima da postignu svoj puni potencijal
  • Upravljati svojim školama i fakultetima na učinkovit i ekonomičan način

Evolucijom informacijske tehnologije povećala se kvantiteta, kvaliteta i dostupnost interaktivnog obrazovnog sadržaja, digitalnih knjiga i aplikacija. Također, razvojem i širenjem mobilnih uređaja (pametni telefoni, tablet i prijenosna računala) povezanih širokopojasnim internetom, korisnici traže i pronalaze nove, brže metode za razmjenu informacija. Kao rezultat, obrazovne ustanove koriste spomenute alate i nove metodologije učenja u učionicama kako bi poboljšale produktivnost i podigli nivo znanja. Učionice se razvijaju iz izoliranih okruženja za učenje u globalne kolaboracijske centre za učenje.

Usprkos činjenici brzog tehnološkog razvoja društva, škole i fakulteti u državnom, pa ni u privatnom vlasništvu, najčešće i dalje nisu u mogućnosti pratiti nove tehnološke trendove. Jedan od osnovnih problema obrazovnih ustanova je financiranje projekata temeljenih na tehnologijama iz vlastitih sredstava. Leasing, a posebno operativni leasing, nudi financiranje bez zalaganja dobara te pri tome ne remeti financijski položaj obrazovne ustanove.

Što je leasing?

Leasing je suvremena metoda financiranja i investiranja nastala u SAD-u 30-ih godina ovog stoljeća, a posebice se razvija i primjenjuje u svijetu od 50-ih godina nadalje. Naziv potječe od engleskog glagola “to lease” – dati u najam, zakup. Predmet leasinga mogu biti, a u praksi se najviše realizira, leasing investicijske opreme, prijevoznih sredstava i informatičke opreme.

Leasing je oblik financiranja gdje leasing kuća kupuje opremu od dobavljača u ime primatelja leasinga, a njemu je daje na korištenje dok primatelj leasinga tu opremu plaća u obliku periodičnih obroka u kojima je osim nabavne vrijednosti uključena i cijena kapitala. Leasing je dugoročni financijski proizvod i razlikuje se od kredita u osnovi po tome što banke za kredite kao sredstvo osiguranja plaćanja uzimaju čvrsti kolateral (hipoteka na nekretninu), a u leasingu je kao osiguranje plaćanja vlasništvo leasing kuće nad objektom leasinga.

Zašto škole i fakulteti odabiru Leasing?

Leasing nudi školama i fakultetima različite ključne prednosti u usporedbi sa kupovinom: nadoknađuje nedostatak kapitala potrebnog za kupovinu IT opreme i rješenja, čuva financijske resurse, poboljšava financijsku poziciju i omogućuje bolje planiranje novčanog toka.

 

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka