Leasing

Podrška u financiranju kod nabave IT opreme i rješenja.

 

Paradigma današnjeg napretka u poslovanju i leasing.

Tvrtke se razvijaju na način da sredstva iz dobiti investiraju u povećanje poslovanja. Profit u današnje vrijeme ne može pratiti rast pa je stoga društvo prisiljeno financirati rast kroz zaduživanje. Zaduživanje je moguće samo do određene mjere, nakon čega društvo prelazi u prezadužene tvrtke, pa mu je daljnje zaduživanje onemogućeno. Osim toga, za zaduživanje putem banaka treba imati pokriće u obliku nekretnine, što mnogi nemaju. Najbolji oblik financiranja, ako to nije iz vlasničkog kapitala, je financiranje putem leasinga. Leasing, a posebno operativni leasing, nudi financiranje bez zalaganja ostalih dobara te pri tome ne remeti financijski položaj društva.

Što je leasing?

Leasing je suvremena metoda financiranja i investiranja nastala u SAD-u 30-ih godina ovog stoljeća, a posebice se razvija i primjenjuje u svijetu od 50-ih godina nadalje. Naziv potječe od engleskog glagola “to lease” – dati u najam, zakup. Predmet leasinga mogu biti, a u praksi se najviše realizira, leasing investicijske opreme, prijevoznih sredstava i informatičke opreme.

Leasing je oblik financiranja gdje leasing kuća kupuje opremu od dobavljača u ime primatelja leasinga, a njemu je daje na korištenje dok primatelj leasinga tu opremu plaća u obliku periodičnih obroka u kojima je osim nabavne vrijednosti uključena i cijena kapitala. Leasing je dugoročni financijski proizvod i razlikuje se od kredita u osnovi po tome što banke za kredite kao sredstvo osiguranja plaćanja uzimaju čvrsti kolateral (hipoteka na nekretninu), a u leasingu je kao osiguranje plaćanja vlasništvo leasing kuće nad objektom leasinga.

Zašto odabrati Leasing?

Leasing nudi različite ključne prednosti u usporedbi sa kupovinom: čuva Vaše financijske resurse, poboljšava Vašu financijsku poziciju i omogućuje bolje planiranje novčanog toka. Faktori koji djeluju na stranim tržištima, a određuju izbor leasinga kao strateške varijante, najčešće jesu:

  1. nedostatak kapitala potrebnog za kupovinu određene opreme – faktor koji u biti zatvara određeno tržište, a leasingom kao specifičnim načinom ulaska moguće ga je prebroditi;
  2. prednost za inozemnog korisnika leasinga sadržana u mogućnosti da davalac leasinga obavlja usluge održavanja, servisiranja, obuku osoblja itd.;
  3. nespremnost inozemnih poslovnih partnera da ulaze u dugoročne poslovne odnose kooperativnog karaktera;
  4. leasing olakšava plasman novih proizvoda – opreme, jer smanjuje rizik za korisnika u odnosu na kupovinu takvih eksperimentalnih dobara;
  5. mogućnost da se korisniku po isteku lisinškog poslovnog odnosa ponudi prodaja predmeta leasinga po specifičnoj cijeni;
  6. porezne olakšice za davaoca leasinga i dr.

 

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka