mobileOrder

Cjelokupno rješenje za vašu mobilnu prodaju.

 

Povećajte učinkovitost vašeg prodajnog tima na terenu.

mobileOrder rješenje na tablet računalima osigurava tvrtkama poboljšanje prodaje i poslovanja kroz unapređenje poslovnih procesa, povećanje efikasnosti i optimizaciju resursa.

Omogućite vašem prodajnom timu da bude uspješniji od konkurencije koristeći sljedeće mobileOrder značajke:

 • pregled klijenata i mogućnost definiranja plana obilazaka
 • Naručivanje robe u realnom vremenu
 • Pregled narudžbi sa izvještajima
 • evidencija prisutnosti robe, cijena i osnovnih sredstava
 • razmjena informacija sa menadžmentom
 • prikupljanje podataka sa terena (fotografije, upitnici)
 • trade loyalty program

Unapređivanje prodaje – Merchandising.

U ovisnosti od tražene razine modul unapređivanja prodaje može se koristiti na slijedeće načine; uz prodaju redovne robe: mogućnost evidentiranja količina ili samo prisutnosti artikala u objektima s osnovnim oblikom dnevnih izvještaja. Komercijalist ne mora napuštati formu za naručivanje da bi označio prisutnost robe. Samostalno: potpuni merchandising s mogućnošću praćenja niza parametara po pojedinačnim artiklima ili brandovima:

 • Cijene klijentovih i konkurentskih proizvoda u skladu sa matricom objekata i artikala u kojima se popis cijena radi
 • Prisutnost artikala u objektima
 • Količina robe u objektima
 • Udio branda, subbranda, artikla na polici u odnosu na konkurenciju
 • Stanje i sastav sekundarnih pozicija (police, …)
 • Stanje robe na blagajni
 • Stanje i evidencija potrošnje POS materijala
 • mogućnost alarmiranja uslijed posebnog odstupanja od očekivanih kriterija (npr. cijena nije u skladu s preporučenom cijenom kod tog kupca)
 • za uređaje koji posjeduju kameru omogućeno je fotografiranje objekta i slanje fotografije zajedno sa komentarom

Trade loyalty program.

 • Obilazak unaprijed definirane liste objekata i ocjenjivanje prema unaprijed zadanim kriterijima (izgled, asortiman).
 • Dokumentiranje bodova na fotografijama.
 • Slanje SMS poruka vlasnicima objekata o rezultatima ocjenjivanja.
 • Naručivanje poklona direktno iz uređaja.

Praćenje promocija.

Koristeći forme upitnika za neposredno prikupljanje informacija sa terena, fotografije prodajnih pozicija i POP materijala moguće je pratiti odvijanje promotivnih aktivnosti na terenu.

mobileOrder aplikacija nudi mogućnost:

 • notifikacije za proizvode koji su na promociji prilikom izrade narudžbe.
 • mogućnost prikupljanja kontakt podataka od osoba koje sudjeluju u promociji
 • slanje SMS poruka učesnicima u promocijama
 • evidencija izdanih poklona
 • povezivanje podataka o promocijama sa sell-out podacima

Izrada upitnika i provođenje edukacije prodajnog osoblja u objektu.

Edukacija prodajnog osoblja i prikupljanje informacija sa terena predstavljaju jedan od najvažnijih aspekata unapređenja prodaje. Modul upitnika omogućava efikasno prikupljanje informacija a BI sustav povezuje informacije sa sell-out podacima.

Upravljajte vašim timom koristeći napredni Business Intelligence sustav.

mobileOrder rješenje kroz integraciju sa ERP-om omogućava implementaciju kompleksnih rabatnih politika i kreditnu kontrolu na terenu, mogućnost elektronske razmjene podataka (EDI) sa retail-erima.

Poslovna Inteligencija dozvoljava izradu interaktivnih izvještaja, praćenje trendova, evidenciju učinkovitosti prodajnog tima i mogućnost kontrole komercijalista GPS-om.

Mobilna aplikacija za menadžment omogućava validaciju aktivnosti komercijalista.

Zaokruženo rješenje.

Rješenje mobileOrder se nudi kao Software as a Service (SaaS).

Osim same mobileOrder aplikacije osigurane su dodatne usluge:

 • integracija sa korisnikovim ERP-rješenjem
 • edukaciju krajnjih korisnika za rad sa aplikacijom
 • 24/7 call centar i udaljena podrška
 • 24/7 nadgledanje i alarmiranje sustava te praćenje izazova vezanih uz razmjenu podataka
 • mogućnost razvoja novih funkcionalnosti na zahtjev korisnika

Također, ponuda zaokruženog rješenja obuhvaća tablet računalo sa adekvatnom zaštitom za nošenje za svakog prodajnog predstavnika uključenog u projekt, dovoljan broj zamjenskih uređaja, prioritet kod popravka i distribuciju uređaja, mobilni podatkovni promet za rad na terenu.

 

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka