Produljeno jamstvo

Produljite jamstvo svojem Apple Mac i iPad računalu sa tvorničkih 12 na 36 mjeseci.

FxTechCare+

Dugogodišnjim radom u pružanju podrške korisnicima u procesu nabave i održavanja Apple opreme prepoznali smo potrebe postojećih i novih korisnika, a poštujući pravila struke i vodeći se idejom zaštite prava potrošača, proširili smo svoju ponudu sa FxTechCare+ produženjem jamstva za sve Apple proizvode (Mac mini, MacPro, iMac, MacBook Air, MacBook, MacBook Pro, iPad, iPhone i iWatch) sa tvorničkih 12 na 36 mjeseci, a pored toga korisnicima pruža osiguranje od strujnog udara i elementarne nepogode, te djelomično pokrivanje troškova u slučaju fizičkog oštećenja.

FxTechCare+ produženo jamstvo može se ostvariti isključivo prilikom kupnje nove Apple opreme u Filex-u.

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka